Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

COR R 810 (BV bề mặt)
bảo vệ kim loại khi gia công, sửa chữa, vận chuyển
Chi tiết
Chất chống dính xỉ hàn
Chất chống dính xỉ hàn
Chi tiết