Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

AT 08 BT dạng dầu
Dầu bôi trơn, tưới mát trong cắt gọt kim loại
Chi tiết
AT 009 BT tưới mát
Chất tưới mát bôi trơn khi gia công cắt gọt, phay tiện kim loại
Chi tiết