Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

AT 08 BT dạng dầu
Dầu bôi trơn, tưới mát trong cắt gọt kim loại
Chi tiết
AT 009 BT - bôi trơn…
Chất tưới mát bôi trơn khi gia công cắt gọt, phay tiện kim loại
Chi tiết