Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

Chất vệ sinh khử trùng sàn…
Chất vệ sinh khử trùng sàn nền, bề mặt Q BACT
Chi tiết
DIS A 511 vệ sinh khử…
Chất vệ sinh khử trùng công nghiệp sàn nền, bề mặt
Chi tiết