Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

Thảm thấm dầu INC 01
Thảm (gối) chuyên thấm hút dầu trên mặt nước, thấm hút được nhiều lần
Chi tiết
Bộ Kit xử lý nhanh dầu…
Giải pháp thu gom dầu, xử lý nhanh với phạm vi nhỏ
Chi tiết
Chất tẩy dầu loang AT 5000…
Là chất tẩy dầu loang trên mặt nước, phân hủy sinh học
Chi tiết
Gối thấm dầu tràn vãi
Giải pháp thu gom dầu trên mặt nước
Chi tiết
FILTER MEDIA (USA) : Vải lọc…
Vải lọc dầu lẫn trong nước thải, lọc triệt để cả váng dầu
Chi tiết
OLL GATOR bột thấm hút dầu
OLL GATOR (USA) : Bột thấm hút dầu trên đất cát, phân hủy sinh học
Chi tiết
CELL U SORB xơ hút dầu
CELL U SORB (USA) : Xơ thấm hút dầu, không hút nước
Chi tiết
FLOOR GATOR bột thấm dầu
FLOOR GATOR (USA) : Bột thấm dầu, phân hủy sinh học trên nền sàn
Chi tiết
OLL ABSORBENT tấm giấy thấm hút…
OLL ABSORBENT (USA): Tấm giấy thấm hút dầu, không hút nước. Giải pháp cả dưới…
Chi tiết