Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

STR H 312 tẩy xi măng
Tẩy xi măng, bê tông vôi vữa đặc biệt không ăn mòn vật liệu
Chi tiết
STR H 310 tẩy bê tông
Chuyên tẩy bê tông, tẩy rỉ sét nhẹ
Chi tiết
COR H 502 tẩy xi măng,…
Tẩy cáu cặn, xi măng, rỉ sét nhẹ trên bề mặt hoặc trong đường ống…
Chi tiết