Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

Máy hút váng dầu trong nước…
Giải pháp triệt để xử lý hết váng dầu lẫn trong nước thải
Chi tiết
Thùng chứa dầu tạm thời
Giải pháp cho chứa dầu tạm thời và di động
Chi tiết
Phao quây dầu
gồm các loại phao quây dầu di động, cố định ...
Chi tiết