Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

IC 13 RSR - HỢP CHẤT TẨY RỈ KIM LOẠI "AT 607 RL"

CÔNG DỤNG

Hợp chất tẩy rỉ kim loại có thể ứng dụng tẩy rửa trong thiết bị, máy móc xây dựng, hoá chất bị dính bê tông, oxít kim loại, các zeolít bám trên bề mặt kim loại lâu ngày ảnh hưởng đến quá trình chuyển khối trong công nghệ.Hợp chất tẩy rỉ kim loại có khả năng tẩy sạch các tháp phân ly không khí, các máy móc, thiết bị cần thiết an toàn trong điều kiện dễ cháy nổ.

ĐÓNG GÓI

Sản phẩm đựng trong can 20 ¸ 25 lít .