Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

TẨY SƠN PU, SƠN VÔI

Là sản phẩm có tính chất dung môi, chuyên để tẩy sơn PU, sơn vôi dính trên nền sàn sau xây dựng

Tẩy nhanh, không ảnh hưởng nền gạch