LOTOXANE CD Chất tẩy bẩn động cơ mô tơ điện bằng dung môi

Là hợp chất dung môi bay hơi nhanh chuyên tẩy rửa động cơ mô tơ điện

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)