Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

IC 26 BWT - CHẤT CHẤT XỬ LÝ NƯỚC NỒI HƠI HOÁ HỢP (dạng nước)


CÔNG DỤNG

Chất xử lý nước nồi hơi hoá hợp là một dung dịch One – Shot – Treatment ( xử lý một lần trong thời gian ngắn ) . Chúng được sử dụng để chống đóng cáu cặn, gỉ sét trong nồi hơi có áp suất thấp dưới 28 bars.

CÁCH DÙNG

Cung cấp chất đã hoà tan bằng bơm cấp liệu. Nếu chỉ một nồi hơi hoạt động thì ta có thể cho trực tiếp vào thùng cấp liệu. Khi sử dụng chất này nên sử dụng lưu lượng kế hoặc ống đong không nên ước lượng.

Lượng dùng ban đầu là 1lít/m3 nước. Phải thử nghiệm để xác định lượng cho thêm.

ĐÓNG GÓI

Chất xử lý nước được đóng trong thùng 20 - 25 lít