Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

IC 08 FCL

CHẤT TẨY THIẾT BỊ LỌC


CÔNG DỤNG

Đang cập nhật

 

IC 08 FCL

CHẤT TẨY THIẾT BỊ LỌC


CÔNG DỤNG

Đang cập nhật

ĐÓNG GÓI

Sản phẩm được đóng trong thùng 20 lít.