Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

THẢM THẤM DẦU INC – 01

Mã hàng hoá : 8936008110088


 

ĐẶC TRƯNG CẤU TẠO:

-Thảm hút dầu được làm từ vật liệu đặc biệt có ái lực hút dầu hơn nước

-Khi thả INC – 01 xuống mặt nước có dầu, thảm INC – 01 chỉ hút dầu và đẩy nước ra

Usage:

-Oil Wet Carpet INC – 01 is made of special material wich its capacity of oil absorption affinity is much more than water.

-Oil Wet Carpet is able only to absorb oil and against water when soaking into the water having oil.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-Kích thước hình học: 600 x 300 (mm), dầy 50 ÷ 100 (mm)

-Khối lượng thảm 350 ÷ 10 (g)

-Lượng dầu có khả năng hút được:

+ Dầu nhẹ: 10 lần x khối lượng của thảm (khoảng 3,5 kg dầu)

+ Dầu nặng: 20 lần x khối lượng của thảm (khoảng 7,0 kg dầu)

-Sau khi thảm hút đủ dầu, vắt dầu và dùng lại thảm

-Thảm có thể dùng lại tới 50 lần

Technical Data:

-Geometric size: 600 x 300 (mm), dầy 50 ÷ 100 (mm)

-Weight : 350 ÷ 10 (g)

-Capacity of penetrated oil volume:

+ Light oil: 10 times x weight of carpet (about 3,5 kg)

+ Heavy oil: 20 times x weight of carpet (about 7,0 kg)

-It is necessary to press oil out as soon as the carpet is fully flooded by oil and reuse the carpet.

-Longevity is up 50 times

 

PHẠM VI SỬ DỤNG THẢM HÚT DẦU INC – 01

-Thảm hút dầu INC – 01 được dùng để thấm dầu trên bề mặt nước (bể, hồ, sông, biển,...) có dầu tràn

-Thấm và lọc dầu nước thải công nghiệp

-Thấm và lọc dầu nước thải của tàu, thuyền

Application fields:

-The carpet is used for oil absorption on the surface of water spilled with oil (pond, lake, river, sea,...)

-Oil absorption & filtration of industrial sewage

-Oil absorption & filtration of sewage from ship, boat.