Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

IC 33 CWT - CHẤT XỬ LÝ NƯỚC LÀM MÁT TRONG ĐỘNG CƠ DIEZEL


CÔNG DỤNG

IC 33CWT là chất xử lý nước làm mát được dùng để ngăn chặn sự ăn mòn và sự phát triển của tảo, chống hình thành cáu cặn trong các hệ thống động cơ diezel hàng hải, và các hệ thống tuần hoàn khép kín làm bằng kim loại màu hoặc không màu như:

Các hệ thống nước làm mát động cơ diezel.

Các hệ thống nước làm mát nén khí.

Các hệ thống nước lạnh tập trung.

Các hệ thống lò nhiệt.

Các hệ thống nước làm mát máy phụ…

CÁCH DÙNG

Hoà tan trực tiếp hoá chất xử lý trong các hệ thống trên theo tỷ lệ 5 ¸ 10 lít với 1000 lít nước làm mát. Lưu ý, tỷ lệ pha trộn có thể thay đổi sao cho chất cô cặn cromat trong hệ thống nước làm mát đảm bảo từ 1000 -  3000 ppm. Khi đó nồng độ pH đạt 8 – 9.

TÍNH CHẤT LÝ HỌC

Hình dạng                   : dung dịch lỏng màu be

Mùi vị                          : không

Điểm sôi                      : 1030C

Tính tan                       : không giới hạn

Tỷ trọng ở 250C          : 1.23 – 1.25

Chỉ số pH 10%            : 9 – 11

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Là hỗn hợp dung dịch hồm muối của cromat và các chất vô cơ khác. Có tính oxy hóa mạnh

BẢO QUẢN

Bảo quản cẩn thận trong kho và để xa chất hữu cơ và kim loại dễ bị oxy hóa

ĐÓNG GÓI

IC 33 CWT được đóng trong thùng 20 lít.