Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

Keo dán sắt DEVECON A (USA) hai thành phần


GIỚI THIỆU

Là một loại keo epoxy trộn thép dùng trong các công việc sửa chữa và bảo dưỡng chung, sử dụng để hàn, gắn hay liên kết các bề mặt kim loại.

Bộ 453g gồm 2 hộp

SỬ DỤNG

Dùng cho việc sửa chữa kim loại bị mòn hoặc kim loại mới

Ráp nối các khuôn đúc

Chế tạo các dụng cụ gá lắp và định vị

Sửa chữa máy bơm và thân van.

Phục hồi cổ trục và vòng trục đỡ ổ bi...