Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

THUỐC THỬ NƯỚC


ÐẶC ĐIỂM CÔNG DỤNG

Thuốc thử nước là chất màu vàng nâu và chất thử này chuyển sang màu đỏ là chất đó có nước lẫn vào. Chất thử đạt hiệu quả cao trong việc nhận biết nước lẫn vào trong các chất như dầu. các hợp chat hydrocacbon như axit H2SO4, axit nitric, hydrochloric, amonia, dung dịch kiềm, muối và các chất hoà tan khác .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng que đo có phân chia khonảng cách nhúng vào mẫu cần thử để nhận biết xem là chất đó có nước hay không.

Ðối với thùng đựng dầu thì cho que thử xuống tận đáy của thùng để nhận biết xem nước lẫn trong dầu nhiều hay ít. Ðể nhận biết xem nước lẫn trong dầu thì phải dựa vào màu sắc của que thử. Khi chất đó có dầu thì que thử chuyển sang màu đỏ thẫm và ít nước thì màu hồng nhạt .