Công ty Cổ phần Công nghiệp

AN THUẬN PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

152 lô 22 Đường 2/9 – Quận Hải châu – Tp Đà nẵng

Tel : 0511. 3632456/ 3700748 - Fax : 0511. 3631457 -- Email : anthuanphatjsc@vnn.vn

LIÊN HỆ

  •  Địa chỉ: 152 lô 22 - Đường 2 Tháng 9, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
  •  Phone: (0236) 3632456 - 093 559 1999
  •  Email: anthuanphatjsc@vnn.vn
  •  Fax: (0236) 3631457

KHÁCH HÀNG GÓP Ý