CHẤT LÀM MỀM NƯỚC “WS 702”

CHẤT LÀM MỀM NƯỚC “WS 702”

là hoạt chất để khử độ cứng của nước sắt, kẽm, phèn

Tránh các muối kết tủa gây cáu cặn

Dùng thay thế máy làm mềm nước

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)