ACC “AIR COOLER CLEANER” CHẤT TẨY SINH HÀN NHÔM ANTIMON

“AIR COOLER CLEANER” CHẤT TẨY SINH HÀN NHÔM ANTIMON

là chất chuyên dụng để tẩy các loại sinh hàn nhôm Antimon, các đường ống và bề mặt vật liệu bằng kim loại màu dễ bị ăn mòn

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)