CHẤT XỬ LÝ NƯỚC LÀM MÁT TRONG ĐỘNG CƠ Diezel

CHẤT XỬ LÝ LÀM MÁT ĐỘNG CƠ DIEZEL

Là hỗn hợp chuyên xử lý nước làm mát tuần hoàn kín

Giải quyết được các vấn đề : nước cứng, ức chế đóng cáu cặn, chống ăn mòn …

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)