AT 3200 CD TẨY ĐỘNG CƠ ĐIỆN

AT 3200 CD là chất chuyên tẩy bẩn động cơ điện (mô tơ điện)

Ưu điểm : khô nhanh dùng được ngay, giúp động cơ có độ cách điện cao, không cháy

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)