AT 5400 SH TẨY GIÓ, SINH HÀN ĐỒNG

AT 5400 SH là chất chuyên dụng để tẩy cáu cặn cho sinh hàn gió, sinh hàn đồng

Là chất an toàn cho vật liệu là đồng, các bề mặt dễ bị ăn mòn

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)