CHẤT TẨY CÁU CẶN ĐƯỜNG ỐNG (TRÁNG KẼM)

CHẤT TẨY CÁU CẶN ĐƯỜNG ỐNG

Là sản phẩm dùng để súc tẩy cáu cặn đường ống trong hệ làm mát giải nhiệt, đường ống phân xưởng

Là SP đa năng tẩy được các cáu cặn bẩn hỗn hợp

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)