AT 5000 LD CHẤT TẨY DẦU LOANG, DẦU TRÀN

AT 5000 LD là chất chuyên dùng để tẩy dầu loang, dầu tràn bị rơi vãi trên sông biển

Cũng là chất tẩy dầu cực mạnh,

AT 5000 LD sẽ biến dầu thành thể nhũ, mất tính năng của dầu nên an toàn và thân thiện đến môi trường

AT 5000 LD cũng là sản phẩm trang bị bắt buộc theo cơ số trên tàu biển

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)