GỐI THẤM DẦU – THẢM THẤM DẦU

GỐI TẤM DẦU (Thảm thấm dầu)

Là SP chuyên hút váng dầu nổi trên mặt nước trong bể xử lý nước, hồ chứa nước làm mát tuần hoàn, bể chứa nước thải nhà máy

ưu điểm là hút được nhiều dầu và tái sử dụng được vài lần

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)