AT 009 BT CHẤT BÔI TRƠN TRONG CẮT GỌT KIM LOAIL

AT 009 BT – CHẤT BÔI TRƠN LÀM MÁT TRONG CẮT GỌT KIM LOẠI

Là chất dùng để làm mát trong các máy phay, tiện và cắt gọt kim loại

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0935.591.999
(Kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)